ลงทะเบียนเลือกชุมนุม "จัดสวนถาด/จัดสวนแก้ว"

สอนโดย ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์ | สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

หมายเหตุ

1. หากนักเรียนใส่รหัสนักเรียนและหมายเลขบัตรประชาชนแล้ว ไม่สามารถลงชุมนุมได้ ให้นักเรียนใส่รหัสนักเรียนทั้งสองช่อง แต่หากยังไม่ได้ให้ติดต่อที่ฝ่ายวิชาการ
2. นักเรียนสารมารถลงทะเบียนได้ครั้งเดียว โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือก
3. หากไม่สามารถลงทะเบียนได้ให้ติดต่อที่ห้องวิชาการ เพื่อตรวจสอบข้อมูล หรือปลดล็อคชุมนุมที่เคยลงไปแล้ว

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found.

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: