วิธีการใช้งานระบบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนวาปีปทุม

1. ให้นักเรียนคลิกเลือกที่เมนู "เลือกกิจกรรมชุมนุม"
2. ระบบจะแสดงรายชื่อชุมนุมขึ้นมาให้เลือก โดยสามารถใช้กล่องค้นหาข้อมูลได้ ใช้คำค้นเป็นชื่อกิจกรรมชุมนุม หรือชื่อครูผู้สอน หรือเลือกที่ระดับที่เปิดรับ
3. จากนั้นระบบจะแสดงรายการของกิจกรรมชุมนุมขึ้นมาให้นักเรียนเลือก โดยใช้นักเรียนเลือกชุมนุมให้ตรงกับระดับที่แสดง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ลงทะเบียน"
4. จากนั้นนักเรียนจะเห็นช่องให้ใส่ข้อมูล ซึ่งมีรหัสนักเรียน และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบสิทธิ์เป็นรายบุคคล จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ลงทะเบียน"
5. หลังจากนั้นระบบทำการตรวจสอบข้อมูล แล้วจะแสดงผลให้ทราบทางหน้าจอหากเกิดข้อผิดพลาด แต่หากข้อมูลถูกต้องระบบจะแสดงหน้าข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วให้เห็นในตารางA PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found.

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: